Κινητοποιήσεις καλλιτεχνών: Μαζική πορεία έξω από τη Βουλή (Pics & Vid)

at 1:55 μμ
213


Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία καλλιτεχνών στην Αθήνα – Αναλυτικά η τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι καλλιτέχνες σήμερα (2/2) με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από χθες ο καλλιτεχνικός κόσμος βρίσκεται σε 48ωρη απεργία διαμαρτυρόμενος για το προεδρικό διάταγμα 85/2022 που οδηγεί σε υποβάθμθιση των πτυχίων και των σπουδών τους.

Δεκάδες θέατρα έμειναν χθες και θα μείνουν και σήμερα κλειστά, ενώ έχουν σταματήσει τα γυρίσματα σε ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές.

Η κινητοποίηση γίνεται με την στήριξη της ΠΟΕ-ΟΤΑ και με προκήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.).

Αιτήματα της πανκαλλιτεχνικής κινητοποίησης είναι η απόσυρση ή η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, η ίδρυση Δημόσιας Τριτοβάθμιας Ανώτατης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και η ενίσχυση της δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Στην Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στο Εθνικό Θέατρο.

Οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχουν ανακοινώσει ότι θα υποβάλλουν την παραίτησή τους εάν δεν τροποποιηθεί, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, το προεδρικό διάταγμα.

Η πορεία στην Αθήνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπου μεγάλο πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή όπου ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τους καλλιτέχνες.

Έξω από το REX οι διαμαρτυρόμενοι (16:00)

Η τροπολογία για την απασχόληση των καλλιτεχνών

Στη Βουλή κατατέθηκε Τροπολογία σύμφωνα με το άρθρο 2 της οποίας, εξαιρείται η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα από το πεδίο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε φορείς και του δημοσίου τομέα (π.δ.85/2022).

Σκοπός της ρύθμισης είναι να ξεκαθαριστεί πως το Προεδρικό Διάταγμα δεν ρυθμίζει και δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται ή αμείβονται στο Δημόσιο και πως δεν θίγονται τα επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματά τους.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη (2/2) από την Ολομέλεια.

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Άρθρο 1

Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 6 άρθρου 22 ν.4354/2015 – Μεταβατική διάταξη

1.Η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού:

α) των Ο.Τ.Α. και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,

καθώς και οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού που υπάγονται στο παρόν,καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το άρθρο 103 του ν.4483/2017 (Α’ 107), καθώς και τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) παραμένουν σε ισχύ.»

2.Κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής π.δ. 85/2022 ως προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο Δημόσιο

Εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 85/2022 (Α1 232) η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Άρθρο 3

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ.1του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Δείτε εδώ την τροπολογία

Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, με την κατάθεση ρυθμίσεων στη Βουλή

Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή δύο ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες δίνουν οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν τεθεί στον δημόσιο διάλογο αναφορικά με το ΠΔ 85/2022 και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με την πρώτη ρύθμιση, επεκτείνεται και στους ΟΤΑ, υφιστάμενη διάταξη που αφορούσε σε εποπτευόμενους φορείς, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές των καλλιτεχνών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Η ως άνω ρύθμιση κατέστη αναγκαία, προκειμένου να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι και στους ΟΤΑ, οι αποδοχές των καλλιτεχνών, καθορίζονται με ειδικό τρόπο, ως αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους.

Σύμφωνα με την δεύτερη ρύθμιση, εξαιρούνται ρητά από τo πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 85/2022, η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα. Με την ρύθμιση αυτή αποτυπώνεται και νομοθετικά αυτό το οποίο είχε εξ αρχής διασαφηνιστεί από την Κυβέρνηση, ότι δηλαδή η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καλλιτεχνών εξαιρείται από το ΠΔ 85/2022, εφόσον αφορά σε παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου. Επιπλέον εξαιρείται και ως προς τις προσλήψεις εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών κλάδων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου ισχύει και εφαρμόζεται διακριτό προσοντολόγιο. Η ρύθμιση επιβεβαιώνει επίσης ότι η εφαρμογή του ΠΔ δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε μετατροπή υφιστάμενων θέσεων καλλιτεχνών βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε θέσεις βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με τις ως άνω ρυθμίσεις μπαίνει τέλος σε οποιαδήποτε αμφιβολία είχε δημιουργηθεί στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το εάν το ΠΔ 85/2022 επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πρόσληψη, απασχόληση και αμοιβή καλλιτεχνών στο Δημόσιο, αλλά και ακαδημαϊκά τους ζητήματα. Επιπλέον διασφαλίζεται οριζόντια στο Δημόσιο η δίκαιη αμοιβή τους, ενώ πρόκειται να ακολουθήσει και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Φωτογραφίες & Βίντεο: Iason Raissis

Διαβάστε ακόμη:


Πηγή

Σχετικά

Back to top